Amanda Palmer om mänskliga möten, tillit och att be om hjälp: