Förbud av tal och teknik

februari 21, 2013

Skulle du våga publicera numret 225462883947465775513356118837353101017734575740 på din hemsida? [*]

Det är ett hashvärde för en fil som innehåller allt material på Pirate Bay. För den som inte vet vad ett hashvärde är kanske man skulle kunna förklara det så här: tänk dig att du har tagit ett foto och förminskar det till 6 x 6 pixlar i gråskala. Då har du komprimerat informationen så hårt att du omöjligt kan få tillbaka originalet, men det som du har kvar kan ändå tjäna som ett slags fingeravtryck för originalfilen.

Tolkar du ljusstyrkan för varje pixel som ett värde och skriver dem efter varandra får du ett stort tal i stil med det ovan nämnda – en kod som identifierar innehållet utan att vara innehållet. Liknande ”komprimering” kan naturligtvis tillämpas på godtyckliga filer.

Numera publicerar inte TPB några traditionella länkar på sin webbsida och driver heller inte någon tracker. Istället postas filers hashvärde. De BitTorrent-program som körs på användarnas egna datorer kan idag skapa en katalog över vilka IP-adresser som rapporterat sig ha information om en fil med en viss hashsumma. Denna katalog, kallad DHT, byggs upp på ett distribuerat sätt där varje användares datorprogram drar sitt strå till stacken och hjälper till med att svara på förfrågningar.

Mot bakgrund av detta är det intressant att ställa sig några frågor:

 • Skulle publicering av talet 225462883947465775513356118837353101017734575740 kunna ge nära 1 års fängelse och mångmiljonskadestånd?
 • Om du öppnar din BitTorrent-klient för att helt lagligt ladda hem t ex. operativsystemet Linux och datorprogrammet i bakgrunden, som en del av DHT-tekniken, automatiskt hjälper en annan användare att hitta rätt till andra, för dig helt okända, användare som delar ut en piratkopierad fil, gör du då något olagligt?
 • Om du inte gör någonting olagligt när du hämtar Linux på ovanstående sätt, varför ansåg då Hovrätten sig ha rätt att förbjuda internetleverantören Portlane att ge internetaccess till trackern openbittorrent.com?  Den trackern utförde väsentligen samma typ av jobb som din BitTorrent-klient med DHT-stöd gör. Lägg därtill att i båda fallen handhas ingenting annat än IP-adresser och hashsummor – inga filnamn eller beskrivningar förekommer. Det är alltså omöjligt att veta vilka filer som överförs.
 • Om vitesförbudet inte ska tolkas som att handlingen i sig är olaglig, innebär det då att domstolar har rätt att på liknande sätt förbjuda enstaka BitTorrent-användare från att använda sig av modern BitTorrent-teknik?

Avslutningsvis skulle jag vilja nämna något helt annat som är värt att hålla ögonen på:

I september i år kommer Hovrätten för Västra Sverige i en vägledande dom (mål B 3613-12) att besluta om internetdomännamn kan be föremål för förverkande i Sverige (tingsrätten ansåg det), dvs. att domännamnet ifråga, om jag förstått saken rätt, tillfaller staten. Utöver att Nils Funcke tagit upp det och att det diskuterades kort på Internetdagarna så verkar saken ha gått ganska obemärkt förbi, vilket är högst beklagligt.

[*] Det här talet är nästan identiskt med det korrekta, men en siffra har ändrats. Se TorrentFreak för detaljer. Förresten, är det ingen T-shirtsförsäljare som funderat på att trycka upp det hexadecimala numret?

6 Responses to “Förbud av tal och teknik”

 1. urbansundstrom Says:

  Reblogged this on Urbansundstrom’s Weblog.

 2. Paracelsus Says:

  Det är nog här som fokus bör ligga. Bara för att visa hur absurda ”brevets” krav är. Det är en annan tjänst som bedömts olaglig i tingsrätt och hovrätt, sen förvägrades prövning i högsta domstolen. Den nya tjänsten som TPB förser är annorlunda och den har ju inte prövats i rätten än och då borde brevets anspråk på den gamla dommen vara irrelevant.

 3. Fredrik Says:

  Du vågade inte.

  • Tor M Says:

   Nja, jag har ingen lust att bli ett pilotfall om någon skulle få för sig något efter att ha läst ju det här inlägget. Men i ett annat sammanhang skulle jag nog kunna tänka mig att publicera det.

   Hur som helst, poängen hade inte så mycket att göra med om man vågar eller inte vågar. Jag ville snarare förtydliga var domstolarnas resonemang landar när saker ställs på sin spets. Det är så lätt att förblindas av att TPB erbjöd en massa tekniska lösningar som kanske inte gemene man känner igen sig i.

   Jag ville förklara i vardagliga termer att samma effekt idag kan åstadkommas genom att publicera ett 40 siffror långt hexadecimalt tal genom att kopiera det på ett ställe och klistra in det någon annanstans. Lägg därtill att Portlane belades med ett vitesförbud endast för att de försåg någon med internettillgång som gör samma sak som din BitTorrent-klient gör i bakgrunden utan att du ens laddar ned någonting.

   Gång på gång har vi hört att det inte är tekniken i sig som förbjuds, men domarna talar ett annat språk.

   Intressant är också att trackern som var aktuell i Portlane fallet hade gått längre än vad som förmodligen krävs av i varje fall amerikansk lag – de hade ett system som tillät rättighetsinnehavare att censurera vissa hashvärden (detta är anmärkningsvärt eftersom det inte finns något sätt för de som driver trackern att kontrollera vad som censureras och på vilka grunder). Trots det blev utfallet som det blev. Jag har svårt att se varför man inte på liknande grunder skulle kunna yrka på ett förbud mot att internetleverantörer ”medverkar” till att göra YouTube tillgängligt i sina nät. Nu kanske någon invänder att ansvariga för YouTube inte har något uppsåt till brott, men se det spelar ingen roll om en domstol finner att det föreligger en s.k. objektiv medverkan till upphovsrättsintrång.

   Sedan tidigare var det osäkert om en YouTube-tjänst ens skulle kunna ha starta i Sverige med tanke på våra lagar. Nu verkar vi gå mot en rättspraxis som kanske skulle göra det möjligt att kräva att ISP:er censurerar tjänsten även om YouTube inte bryter mot några amerikanska lagar.

 4. monkey_boy Says:

  > Se TorrentFreak för detaljer.

  Någon speciell plats på torrentfreak? De publicerar inget liknande nummer på sin huvudsida vad jag kan se.


 5. […] jag rapporterade  för några månader sedan förväntas Hovrätten i Västra Sverige i september i år meddela om […]


Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: