Saudiarabienaffären och efterforskningsförbudet

mars 7, 2012


Jag delar den bestörtning som många gett uttryck för efter Ekots avslöjanden om Sveriges militära samarbete med den brutala saudiarabiska regimen och de former under vilka detta sker. Jag skulle förresten rekommendera att ta del av ”Sveriges samförståndsavtal med Saudiarabien om militärt samarbete” från 2005. Jag är faktiskt litet chockad över hur tydligt det redan där framgår vad Sverige ämnade ge sig in på.

En hel del av ansvaret tycker jag faller på Socialdemokraterna som varit idiotiska nog att ingå ett avtal med en brutal diktatur – ett avtal som sedan är svårt att dra sig ur utan skadeverkningar på annan mindre kontroversiell handel. Men naturligtvis är alliansen också ansvarig för att varit feg nog att inte våga avbryta avtalet. Det är för övrigt intressant att Centerpartiet inte motsatte sig en förlängning.

När Ekot frågade generaldirektör Jan-Olof Lind på myndigheten FOI så ljög han rakt ut och påstod att vapenfabriksprojektet inte existerade. Man kan verkligen undra hur stämningen på FOI är efter att någon läckt material som tvingat generaldirektören att ljuga för hela svenska folket. Vilken människa skulle inte bli förbannad i denna generaldirektörs position.

Nu är ju dock myndigheter förhindrade att efterforska medias källor till följd av de svenska lagbestämmelserna om meddelarskydd så generaldirektören själv kan inte göra mycket. Men situationen är inte så enkel. Högt uppsatt personal på FOI startade bulvanföretaget SSTI. Eftersom detta är ett bolag omfattas det inte av efterforskningsförbudet. Såvitt jag kan förstå är inte SSTI förhindrade att efterforska källan och om de kommer på vem det är – oavsett om personen är anställd på SSTI eller FOI – informera FOI om detta (rätta mig gärna om jag har fel). Det är någonting som jag skulle vilja lyfta fram som ytterligare en betänklighet med hela upplägget.

Svenska Freds har förresten en intressant skrift med titeln Sekretess och offentlighet i krigsmaterielärenden (pdf). Den är visserligen från år 2001 men mitt intryck är att på grund av Sveriges ökade internationella samarbete inom ramen för EU har riksdagen varit väldigt försiktig med att utöka utrikessekretessen då det skulle motverka tanken bakom offentlighetsprincipen, så jag skulle förmoda att det mesta fortfarande är aktuellt.