Axhamns promemoria om medhjälpsansvar på internet

februari 24, 2012

Johan Axhamn är sedan tidigare känd för att tillsammans med Cecilia Renfors ha föreslagit avstängning av internetanvändare, velat utöka möjligheten att tvinga internetleverantörer att blockera, filtrera och ”självsanera” (se även Copyriot) och nu senast att för Sveriges räkning under vårt EU-ordförandeskap ha fått ansvaret för kapitlet i Acta som rör internet. I samband med ett seminarium på juridiska fakulteten på Stockholms Universitet har han släppt en promemoria med titeln Ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång – särskilt i onlinemiljö (pdf). Jag rekommenderar att läsa exemplen 7.1 till 7.4 på sida 8 och framåt.

Den som förmedlar annonser till en webbplats som främjar upphovsrättsintrång kan göra sig skyldig till medhjälpsbrott menar Axhamn som skriver: ”Annonsförsäljningen och tillhörande intäkter behöver inte vara en nödvändig förutsättning för den olovliga fildelning som främjas av webbplatsen. Det har ingen betydelse om användarna kan begå olovlig fildelning på annat sätt eller om personerna bakom webbplatsen hade kunnat anlita en annan finansiär.” Vidare menar han krävs ”inte fullständig överensstämmelse mellan förmedlarens föreställning om det sätt på vilket webbplatsen främjar intrångsverksamhet eller vilka verk (eller närstående rättigheter) som användarna olovligen fildelar med stöd av webbplatsen. Annonsförmedlaren behöver inte heller vara medveten om vilka som utför den olovliga fildelningen.”

Om annonsörer skriver han: ”Om annonsören  får  indikationer på att dess marknadsföring  främjar den olovliga verksamheten,  t.ex. genom att bli informerad om att dess varor eller tjänster marknadsförs på webbplatsen, övergår dess agerade däremot  i ett otillåtet risktagande”. En part som även efter påtryckningar fortsätter att leverera internetaccess likt Portlane och Black Internet och kan också begå en brottsligt handling menar Axhamn och pekar på att en domstol skulle kunna anse att det föreligger indirekt uppsåt. I del 7.4 påstås att den som på en server lagrar (eller exekverar antar jag) en Bittorrent-tracker efter indikationer på att den använts för intrång måste upphöra med det för att inte riskera att bli straffad och behöva betala skadestånd.

Några stilla funderingar:

Om någon annonserar på sajten YouTube – begår de då ett brott?
Vill vi verkligen att internetleverantörer ska undvika alla kunder som kan tyckas riskabla?
En BitTorrent-tracker hanterar endast hash-summor och IP-addresslistor. Det är omöjligt att veta vad en öppen tracker används till. Menar Axhamn verkligen att lagen skulle förbjuda öppna BitTorrent-trackers? Moderna BitTorrent-klienter fungerar i mångt och mycket som ett slags tracker om DHT är påslaget. Fullföljer man Axhamns resonemang skulle det i alltså i princip vara olagligt att ha igång en BitTorrent-klient med DHT på sin dator även för laglig fildelning eftersom man kan komma att hjälpa andra som fildelar illegalt att nå varandra. Detta resonemang är det närmaste jag har sett någon komma att förbjuda tekniken i sig. Diskutera gärna i kommentarsfältet.

En intressant detalj i promemorian är förresten att Jan Rosén (som ville fördubbla skyddstiden för inspelad musik och bl.a. anlitad av regeringen som utredare i frågor som rör upphovsrättslagen) menat att de betänkligheter som hovrätten hade med att endast använda likgiltighetsuppsåt vid ”medhjälp till medhjälp” till upphovsrättsintrång är oegentliga och rättspolitiska.

Som motvikt kan jag avslutningsvis länka till Goda och onda medhjälpare — Är du socialt adekvat, lille vän? – Om Pirate Bay-målets betydelse av Jens Andreasson och Kristoffer Schollin. De behandlar delvis samma frågeställningar ur ett annat perspektiv.

13 Responses to “Axhamns promemoria om medhjälpsansvar på internet”


 1. Jag tycker att det som står i ”Ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång – särskilt i onlinemiljö” känns helt självklart. Enda skälet till att ogilla det måste vara att man vill främja brottslighet.

  • Tor M Says:

   Låt oss ta YouTube som exempel. Enligt Axhamns resonemang skulle det ju i princip vara kriminellt för vem som helst att annonsera på en sådan typ av sajt eftersom alla känner till att det förekommer verk där som är utlagda i strid med upphovsrättslagen. Att dessutom i praktiken förbjuda DHT och därmed modern BitTorrent-teknik i sig tycker jag verkar helt huvudlöst.


   • Nejdå, så länge YouTube har ett fungerande system för att ta hand om anmälningar m.m. så kan man anse att sajten är fullt laglig. Dock kan det säkert krävas mer av dem i framtiden.


   • När det gäller DHT så skulle det faktiskt kunna handla om att detta förbjuds på ett eller annat sätt, dock inte bittorrentteknik i sig, för laglig användning. Det är ju helt uppenbart vilket syfte DHT har, eller hur?


   • En sak till. Kan du komma på något fall där DHT behövs för legal nedladdning via bittorrentteknik?

   • Tor M Says:

    @nejtillpirater:
    Jag talade inte om huruvida YouTube är laglig eller ej utan huruvida en annonsör ska anses medverka till brott mot upphovsrättslagen som vissa uppladdare till YouTube gör sig skyldiga till. Och vad händer om det är svårt att avgöra vad som är ett upphovsrättsintrång och inte är det? Ska då annonsörer, annonsförmedlare och internetoperatörer börja stoppa samarbeten och censurera för att vara på säkra sidan? Nu är det kanske så att det är bara tjänsten i sig vars socialadekvans bedöms, men egentligen borde ju även effekterna av en dom bedömas i termer av vilka ”chilling effects” de ger upphov till.

    ”Det är ju helt uppenbart vilket syfte DHT har, eller hur?”
    Ja, decentralisering – att ta bort behovet av en central tjänst som någon måste driva och finansiera. Detta är naturligtvis till nytta för BitTorrent-användare helt oavsett av huruvida de fildelar lagligt eller olagligt.

    Det är helt orimligt att förbjuda teknik i sig bara för att den av vissa kan användas brottsligt. Ska vi på liknande grunder göra det förbjudet att tillhandahålla en Tor-exitnod i syfte att hjälpa människor i Iran att nå ut på ett ocensurerat internet?

    Huruvida en viss teknologi i strikt mening är nödvändig är irrelevant. Man kanske kan återknyta till den juridiska synen på begränsningar av yttrandefriheten i USA. Där är det såvitt jag vet inte ett giltigt argument att en begränsning av någons möjlighet att uttala sig i ett visst forum skulle vara oviktigt om det även finns möjlighet att uttala sig på andra ställen i det fall det första begränsas/censureras.

    Enligt Axhamns resonemang kan i princip vad/vem som helst omfattas av medhjälpsansvar och kombinerar man det med hovrättens e-handelslagsfint att ansvarsfrihet inte omfattar tjänstens funktionalitet utan endast information som utbyts/cachas/lagras så är man riktigt farligt ute tycker jag.


    • Självklart behöver annonsörer också ta ansvar. Att annonsera via TPB och vara medveten om det innebär ju att man bidrar till TPB:s brottsliga gärning. Jag tycker att det är helt rätt att det kan vara olagligt med medhjälp till med hjälp osv. Det intressanta är inte vad man kallar det utan vad man bidrar till. Är man fullt medveten om att man allvarligt bidrar till brottslig handling så ska man också kunna fällas för det.

     Ansvarslösheten har fått alltför stor plats i vårt samhälle. Inte för att jag hyllar totalitära stater som Nordkorea men motpolen – total anarki och ansvarslöshet under förevändning av demokrati och yttrandefrihet är heller inte önskvärt.

     Det har blivit obalans på internet pga pirater och andra kriminella som fått härja fritt, det behövs mer reglering och det är en förutsättning för att internet ska fungera bra och tryggt för alla i framtiden, speciellt för de som håller sig till lagen och respekterar andra människors rättigheter.

     Jo men om någon vill sprida något legalt via bittorrent så är det ju bara att publicera torrentfilen. Den är ju väldigt liten och kan läggas upp på vilket webhotell som helst. Hela syftet med DHT är ju för piratkopiering och all spridning via bittorrent för legalt material kan göras helt utan DHT. Att förbjuda DHT skulle inte vara någon som helst inskränkning för legal spridning, bara för illegal.

     • Tor M Says:

      Tycker du att det även bör vara förbjudet att annonsera på en YouTube-liknande tjänst och i sådana fall där bedömning av huruvida det föreligger upphovsrättsintrång eller ej inte har bedömts av domstol?

      Angående DHT så verkar du blanda ihop saker och ting. För att identifiera en fil krävs en kryptografisk hashsumma som antingen kan komma från en magnetlänk eller en torrent-fil. För att dela filen krävs kontakt med peers vilket kan etableras via en tracker eller DHT. För den som vill sprida ett verk lagligen är det naturligtvis enklare att inte behöva driva/anlita en tracker. Jag har inte påstått att DHT är strikt nödvändigt så om du ändå framhärdar i din vilja att förbjuda DHT så antar jag att vi får ”agree to disagree”.


     • ”Tycker du att det även bör vara förbjudet att annonsera på en YouTube-liknande tjänst och i sådana fall där bedömning av huruvida det föreligger upphovsrättsintrång eller ej inte har bedömts av domstol?”

      Nej, bedömning ska inte behöva göras i förväg. Dock faller det sig naturligt att den som annonserar, eller annonserar indirekt via annat företag som i sin tur annonserar via olika tjänster, måste ha koll på i vilka sammanhang annonsering sker. Man får då teckna avtal som säger att man som exempel inte får annonsera på piratsidor eller på annat sätt bidrar till något olagligt. Har man tecknat sådana avtal så handlar man i god tro.

      Blir man uppmärksammad på att olagligheter sker och inte agerar, då hamnar saken i ett annat läge. Den som utnyttjar en tjänst har alltså en plikt att kolla att tjänsten är seriös och håller sig till lagen, att avtal om detta tecknas, och att agera om det tydligt uppmärksammas att man bryter mot avtalet och då kräva att avtalet bryts och annonseringen via den illegala tjänsten upphör. Inga konstigheter alls. Den som exempelvis annonserar via TPB är ute på hal is eftersom det är rätt uppenbart att TPB även med dagens utformning med stor/största sannolikhet skulle fällas i en domstol. De som annonserar på TPB och är fullt medvetna om det bidrar alltså till deras medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och borde därmed också kunna fällas för detta.

     • Tor M Says:

      Jag tycker att du låser det fast alltför mycket vid fallet TPB. Jag är mest intresserad av de principiella frågorna. Som jag tolkar Axhamns resonemang är det irrelevant huruvida den YouTube-liknande tjänsten är laglig eller olaglig så länge dess användare begår upphovsrättsintrång och annonsören har vetskap om detta (även om denne inte har vetskap om konkreta fall av intrång).

      ”Har man tecknat sådana avtal så handlar man i god tro.”

      Men så fort annonsören blir uppmärksammad på ett misstänkt intrång, menar du att det ska vila på annonsören eller internetoperatören att göra bedömningen om det är ett intrång eller ej istället för en domstol?


     • Man kan knappast lasta annonsören för att inte agera på enstaka misstankar eller misstankar om brott som är under utredning på den sajten man annonserar. Man kan inte räkna med att någon sajt är 100% ren hela tiden. Men om man vet att annonsering sker på TPB (ja nu är jag där igen) eller annan sajt där det är mer eller mindre uppenbart/troligt att det handlar om piratverksamhet i stor omfattning så måste man agera om man blir uppmärksammad på detta. Blundar man så är man en del i verksamheten.

      Var går gränsen? Ja det är ju upp till domstolarna men som vanligt vill man ju hellre fria än fälla så jag tror att rättegångar kommer att främst handla om grova fall och inte om gränsfall. Om man mot förmodan skulle lyckas stänga ner de värsta piratsajterna/tjänsterna så skulle man möjligen kunna hamna i rättegångar mot gränsfall men jag tror inte att det kommer att bli så. Alltså kommer fallen som tas upp vara ganska självklara även om piraterna förstås kommer att ropa jäv, mutor, USA, MAFIAA osv. när deras brott kräver lite mer energi eller att de ev. tvingas öppna plånboken och betala som alla andra ärliga människor.


 2. Såklart att Johan Axhamn kan skilja på rätt och fel. Men det har ingen betydelse för de åsikter han framför. Är man en betald lakej, så låter man inte vad som är rätt och fel stå i vägen.

  —-

  Immaterialrätt är INTE detsamma som äganderätt

  och dessa begrepp har överhuvudtaget INGEN släktskap med varandra – De tas upp i helt OLIKA delar av Sveriges Rikes lag – Immaterialrätten (där upphovsrätten ingår) hanterar OÄNDLIGA immateriella resurser medan äganderätt hanterar KNAPPA materiella resurser.

  – Äganderätt har funnits allt sedan människan började leva under ORGANISERADE former och den har en STARK förankring i människans medvetande – medan Immaterialrätten är en PAPPERSKONSTRUKTION med knappt 300 år på nacken.

  • Tor M Says:

   Hej Dennis, tack för kommentaren.
   Jag vet dock inte riktigt hur du kom in på detta med äganderätt. Jag kan inte se att Axhamn tar upp det på något sätt i sin promemoria.

   Det finns annars vissa likheter med fysiskt ägande tycker jag i så måtto att det går att bedriva handel med rätten, men oftast används ordet i immaterialrättsliga sammanhang för att leda tanken fel snarare än för att underlätta förståelse. Därför håller jag med om att man bör undvika ordet i diskussioner om immaterialrätt.


Kommentarer inaktiverade.