Förhandsavgörande i EU-domstolen

november 18, 2011

Nu har EU-domstolens förhandsavgörande (översättningar till andra språk finns här) i målet mellan de svenska förlagen och ePhone kommit. Expressen har en längre artikel om det – läs gärna den. I korthet kan man säga att generaladvokaten inte bara svarat direkt på frågan om huruvida det föreligger en konflikt mellan datalagringsdirektivets krav på skydd av information och Ipred utan även för en del intressanta resonemang där han menar att det med tanke på EU:s dataskyddslagar inte är tillåtet att lämna ut information för andra ändamål än de för vilka den har lagrats. Det skulle kanske vara möjligt för Sverige att stifta lagar som preciserar att lagrade uppgifter får användas i civilmål, men utan sådant lagstöd är utlämning av uppgifterna inte möjlig.

Förresten här är ett intressant citat från generaladvokatens utlåtande:

En möjlig immaterialrättsintrångsgörares identitet kan dock inte bestämmas enbart på grundval av IP-adressen, eftersom flera olika personer kan använda samma IP-adress för att få tillgång till internet. Så är fallet exempelvis med trådlösa nätverk som saknar effektivt skydd, obehörig användning av internetanslutna datorer och situationer där flera personer kan använda samma dator. Jag uppfattar det dock som att i vissa medlemsstater kan en IP-adress användas som bevisning för en intrångsgörares identitet.

Se även Christian Engström.

Annonser