Den gröna gruppens upphovsrättsförslag – några reflektioner

oktober 7, 2011

Som ett antal bloggare redan rapporterat ställer sig den gröna gruppen i EU i allt väsentligt bakom piratpartiets upphovsrättspolitik. I det stora hela så är det ett helt lysande förslag. Själv är jag litet ambivalent vad gäller legalisering av icke-kommersiell spridning av upphovsrättsskyddade verk till allmänheten (kopiering mellan enskilda personer som känner varandra har jag lättare att acceptera), samtidigt som jag naturligtvis ser problemen med att försöka upprätthålla ett förbud. Hur som helst, här kommer några reflektioner om de övriga delarna:

 • §13 föreslår förändringar av europeisk avtalsrätt för att stå upp för upphovsmän som ingått dåliga kontrakt och förbättra deras förhandlingsposition i förhållande till företag med dominerande marknadsställning. Detta tycker jag spontant verkar vara onödigt. En huvudsaklig anledningen till att vi har ett fåtal dominerande aktörer är att skyddstiderna idag är så långa. Med de kortare skyddstider som den gröna gruppen föreslår (5 år med automatik och upp till 20 vid aktiv registrering av verk) tror jag att många av dessa problem skulle försvinna.

  Ta t ex. en tjänst liknande Spotify. Idag är det näst intill omöjligt att starta en sådan tjänst eftersom nästan all musik som människor är intresserad av är upphovsrättsskyddad och rättigheterna ofta tillhör något av major-bolagen. Men tänk om all 50-, 60- och 70-talsmusik vore fri, då skulle det vara möjligt att bygga en tjänst som folk är intresserade av och ha det som en grund för framtida utökningar. Om historiska verk släpps fria kommer många tävla om att erbjuda dem på bästa sätt. Det skulle bli möjligt för nya aktörer att få in en fot och konkurrensen avseende historiska verk skulle i förlängningen kunna sprida sig till ännu skyddade verk.

 • §14 talar om att stödja artister genom att tillhandahålla verktyg, information, träning och tjänster. Det låter litet överflödigt och förmyndaraktigt. Jag är övertygad om att upphovsmännen och marknaden kan lösa detta.
 • §19 nämner en ”cultural flatrate” som en möjlig modell. Själv är jag mycket tveksam till det. Hur fördelar man pengarna? Om det inte går att få till någon träffsäkerhet och de flesta medborgare i förlängningen har internettillgång (dvs. alla betalar) är det lika bra att ta in pengar skattevägen. Det har två fördelar:
  • Det går inte att (som idag) låtsas att fördelningen inte är en fråga om kulturpolitik utan bara ren administration, dvs. som sig bör politiseras fördelningen.
  • Internetleverantörernas status som rena budbärare blir tydligare.
 • §24uttrycker helt riktigt att det inte borde vara olagligt att kringgå DRM-skydd men öppnar även för ett förbud mot DRM inom ramen för konsumenträtten. Jag är mycket tveksam till sådana förbud. Jag anser att man borde uttömma andra alternativt först, t ex:
  • Följa marknadsutvecklingen. På flera områden har ju kunder visat att de inte vill ha DRM-skyddade verk.
  • Krav på tydligare märkning
  • Krav på varningstexter
  • Krav på att pliktexemplar är DRM-fria
  • Ett villkorande av upphovsrättsskyddet med att verket är DRM-fritt.

  Dessutom tror jag att kortare skyddstider kan ha en väldigt välgörande effekter på DRM-problemet. Tänk dig att mer än hälften av kulturutbudet plötsligt var fritt och distribuerades utan DRM, då blir det det som är normalfallet och risken för producenter att verk som är bundna till speciella plattformar upplevs som begränsade och dåliga ökar.

 • §30 tar upp problemen med handikappanpassade verk. Jag är glad att detta lyfts fram. Det är kanske inte så många som vet, men just nu sker det en formatkonvergens för e-böcker. Både vanliga böcker och böcker anpassade för dem med läshandikapp kommer att bygga på samma e-boksformat. Detta kan potentiellt sett ge denna grupp tillgång till ett avsevärt mycket större utbud av litteratur, men det ställer även upphovsrättsfrågorna på sin spets.

Se även: Falkvinge, Christian Engström, och Anna Troberg.

2 Responses to “Den gröna gruppens upphovsrättsförslag – några reflektioner”


 1. Gällande paragraf 13 rekommenderar jag dig att läsa följande redogörelse hur det går till när världstjärnor inte får betalt av skivbolagen:

  http://www.musicaeninternet.com/courtney-loves-speech/

  Att sänka tiden löser inte problemet att artisterna inte får betalt av skivbolagen.

  • Tor Says:

   ”Att sänka tiden löser inte problemet att artisterna inte får betalt av skivbolagen.”

   Jag tror att det är bättre att sikta in sig mot att det finns ett fåtal bolag som har en dominerande ställning snarare än att gå in och styra innehållet i avtal med hjälp av lagstiftning. En sänkning av skyddstiderna skulle kunna hjälpa till att bryta dagens oligopolsituation.


Kommentarer inaktiverade.