Anonymitet och e-handelslagen

september 12, 2011

Rapport hade nyligen ett inslag där konsumentverket menade att Google och Facebook kan bryta mot e-handelslagen då de inte uppger kontaktuppgifter i form av post- och e-postadress. Jag tycker att denna tolkning av e-handelslagen är väldigt problematisk. Det är rimligt att den som tar betalt för nättjänster uppger denna information och kanske även de som driver tjänster med vinstsyfte, men kan man verkligen ställa det kravet på andra? Enligt e-handelslagen är en tjänsteleverantör en fysisk eller juridisk person som erbjuder tjänster som ”normalt utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare”. Pirate Bay fanns av hovrätten i TPB-målet vara en tjänsteleverantör. Så att tjänsten utförs mot ersättning är inte något absolut krav (annars skulle ju inte heller Google eller Facebook omfattas).

Låt oss nu säga att en privatperson driver en TOR-exitnod för att hjälpa människor som lever i diktaturer att kunna kommunicera fritt. Skulle han eller hon bryta mot lagen om hemadressen inte anges? Eller ta en person som via Google App Engine erbjuder en webbapplikation, säg en tjänst som konverterar filer från ett format till ett annat. Skulle det vara olagligt att göra det anonymt? Den som har en bittorrent-klient öppen erbjuder ju på sätt och vis en informationssamhällets tjänst. Ska också det vara förbjudet om man inte uppgett namn, adress och e-post? I takt med att vi går över till IPv6 är det troligt att många fler människor kommer att köra program på sina datorer som erbjuder publika tjänster i någon form. Inte kan det vara rimligt att alla dessa människor mister sin rätt att vara anonyma och den möjlighet till ansvarsfrihet som e-handelslagen ger?

3 Responses to “Anonymitet och e-handelslagen”


  1. Du kan handla saker i spel med Facebooks ‘pengar’ så ja facebook säljer saker på sin site.

  2. Tor M Says:

    För tydlighets skull: jag har absolut inga problem med att Google och Facebook tvingas uppge kontaktuppgifter. Det är fullt rimligt. Men det blir ett problem om hela den långa svansen av mindre webbtjänster tvingas göra det om det inkluderar även de som inte drivs i vinstsyfte och där det inte sker någon pengatransaktion mellan användaren och tjänsteleverantören.


  3. Konsumentverket silar mygg men sväljer elefanter.

    Generenfaldighetsdirektören maste ha någont att skriva om i verksamhetsberättelsen. Något som inte biter tillbaka och sätter karriären på spel.

    I verkligheten kan man handla utan att ange ”kontaktuppgifter i form av post- och e-postadress”. Då skall man inte heller behöva ange det på Internet.


Kommentarer inaktiverade.