Hemlighållande av Acta olagligt

juni 3, 2010

Techdirt rapporterar att en juridisk analys (pdf) av kommissionens agerande i Acta-förhandlingarna visat att det inte var lagligt. Parlamentet måste hållas fullt underrättat om förhandlingarna. Som Michael Geist tidigare belyst finns det tecken på att den relativa öppenhet vi fått se på senare tid kan vara högst tillfällig. Därför är detta ett välkommet besked. Det tvingar visserligen inte fram någon öppenhet i förhållande vill oss vanliga medborgare, men det är ett steg på vägen. Så låt oss hålla trycket uppe.

En annan intressant nyhet är att Christian Engström (pp) och Lena Ek (c) ställer frågor till kommissionen om datalagringsdirektivet och dess förhållande till Europakonventionen om mänskliga rättigheter (läs gärna mitt tidigare inlägg i det ämnet). Svar ska komma inom 6 veckor.