Tyskland har öppnat dammluckorna för mjukvarupatent

maj 21, 2010

Nu har jag läst igenom det tyska domstolsbeslut (för den som vill finns även original-pdf) från april som av allt att döma innebär att det är fritt fram att patentera i princip vilken mjukvarulösning som helst i Tyskland. Man måste fråga sig om de inte har sett röran i USA och att amerikanarna eventuellt är på väg att rensa sitt system – om nu bara Bilski-fallet går vägen. Som bakgrund är det bra att känna till att datorprogram är undantagna från patenterbarhet enligt den Europeiska Patentkonventionen artikel 52, men det gäller endast ett mjukvara ”som sådan”. Följaktligen har det de senaste åren utspelats en långdragen kamp om att definiera vad ”som sådan” betyder. Ofta har mjukvarupatentivrare försökt kringgå undantaget genom att hävda att uppfinningen ger upphov till något slags teknisk effekt, hur långsökt den än må vara (och tro mig – de kan vara extremt långsökta).

Nåväl, det tyska patentet som nu prövats av högsta domstolen i Tyskland (Bundesgerichtshof) omfattar dynamisk generering av strukturerade dokument (som XML och HTML) utifrån mallar och förlagor i annat format. Genereringen sker med hjälp av skriptspråk på en server och processen styrs bland annat med hjälp av parametrar från klienten. Alternativet vore att sköta genreringen på klientsidan (webbsidebesökarens dator) med hjälp av en Java-applet, men med hjälp av serverlösningen blir det möjligt även för användare vars datorer har begränsad datorkraft och arbetsminne att ta del av dokumenten. Domstolen anser att lösningen därmed inte riktar sig till programmerare utan snarare systemdesigners som måste ta hänsyn till hela datorarkitekturen när de designar en lösning. Just detta att lösningen sparar arbetsminne och kraft hos klienten innebär enligt domstolen att den tar hänsyn till yttre tekniska egenskaper och villkor, och då problemet lösts med tekniska medel anses patenterbarhet föreligga.

Så här skriver domstolen:

Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt nicht nur dann vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden. Es reicht vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin  besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.

Det framstår således som att Tyskland fullständigt öppnat dammluckorna för mjukvarupatent på allt möjligt. Visserligen tog inte domstolen ställning till om nyhetsrekvisitet var uppfyllt (vilket förhoppningsvis skulle stoppa just det här patentet), men det gör naturligtvis inte någon större skillnad när den nu tillåtit patent på i praktiken vilka datorlösningar och algoritmer som helst.

I och med att det nu sker ansträngningar att få till stånd ett EU-gemensamt patentsystem (något som både nuvarande och tidigare regeringen tryckt på för) så finns det en överhängande risk att vi kommer att få se försök till harmonisering som utgår ifrån de mest tillåtande tolkningarna, dvs. de värsta. Så det gäller att undvika en sådan utveckling medan tid ännu är.

Andra i samma ämne: Futuriteter, FOSS Patents
Uppdatering: ändrade blogginlägget för att klargöra att domstolen ifråga är Tysklands högsta domstol.

5 Responses to “Tyskland har öppnat dammluckorna för mjukvarupatent”


  1. Det här patentet borde falla på obviousness-kriteriet. Det är självklart att om man har 2 enheter förbundna med ett nätverk, så kan man fördela lasten i en beräkning mellan dessa så att man får ett efter situationen optimalt förhållande. Jag är säker på att mina 6-åriga brorssöner har räknat ut detta, så därför borde vem som helst som är ”trained in the field” kunna göra det med.

  2. Tor M Says:

    Såvitt jag förstår så ingår inte heller uppenbarhetsrekvisitet i den här domstolsprövningen. Det verkar vara upp till någon annan instans att bedöma.

    Men som sagt, även om det här patentet faller av någon anledning kvarstår ju förbundsdomstolens avgörande om mjukvarupatent. Det är riktigt illa.


  3. […] exempelvis Tysklands beslut att acceptera Microsofts mjukvarupatent om FAT-formatet som visserligen är ifrågasatt om det verkligen är […]


  4. […] senaste veckan har det varit lite rapporter kring mjukvarupatent, i och med att Tyskland öppnat för det. Eftersom frågan är ganska krånglig att förstå för gemene man, är det inte en sak som sprids […]


  5. […] jag vet, Nya Zealand är anslutet till TRIPS-avtalet. Proponenterna för mjukvarupatent i det tyska rättsfall som jag nyligen skrev om hänvisade just till TRIPS för att motivera varför mjukvarupatent måste […]


Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: