Tysk domstol: stäng ditt öppna wlan eller riskera böter på 1000 kr

maj 13, 2010

Det framstår som att Högsta domstolen i Tyskland nu har slagit fast att ett slags strikt ägaransvar gäller för internetuppkopplingar genom domen mot en man som inte gjort något annat än lämnat sitt wlan öppet när han åkte hemifrån. Det är mycket hårt slag mot friheten på internet och ännu ett steg mot kabeltv-internet. Vad domen verkar innebära är alltså att ”mere conduit” bara gäller större kommersiella aktörer.

Säg att en tysk användare driver en TOR-exitnod för att hjälpa oppositionen i Iran och att någon skulle använda den uppkopplingen för att illegalt tanka ned en låt. Ska han/hon då bötfällas med 1000 kr och tvingas stänga detta fönster ut på internet för människor i diktaturer med hårt kontrollerad och censurerad internettillgång? Det borde ju vara den logiska konsekvensen av domen.

I takt med att övergången till IPV6 fortskrider kommer det att bli lättare för privatpersoner att bygga nät av nät och erbjuda publika servrar. Domen i Tyskland är ett sätt att förbjuda en viss teknisk utveckling av Internet och ett led i en oroande utveckling mot det som Rasmus Fleischer tidigare kallat för statlig licensiering av nätverksoperatörer där ”mere conduit” bara gäller för vissa, av staten utpekade, aktörer.

Från det ena till det andra så har Michael Geist ett mycket intressant blogginlägg om hur EU:s huvudförhandlare Luc Devigne i Acta-förhandlingarna beskrivit utvecklingen. Bland annat verkar USA vilja utnyttja öppenhetskraven i EU för att påverka innehållet i Acta på ett sätt som Devigne beskriver som ”utpressning”. Det sägs också att den relativa öppenhet som vi nu fått se (förmodligen mest som en konsekvens av att det mesta redan var läckt) kan ha varit högst tillfällig och att en tillbakagång till hemlighetsmakeriet mycket väl kan vara aktuell. Det finns också en stor oenighet angående begreppet ”kommersiell skala” (se mitt föregående inlägg) som USA vill definiera, men EU lämna odefinierat. EU kanske vill lämna det odefinierat för att domstolar ska hämta definitionen ur Ipred istället:

”Handlingar som utförs i kommersiell skala är sådana som utförs för att uppnå en direkt eller indirekt kommersiell eller ekonomisk fördel.”