De ”kreativa industrierna”

februari 19, 2010

Rick Falkvinge berättar om en debatt på Cambridge University:

Det som Lobbyns debattörer siktade in sig på var framför allt det här:
Särintresset är ett allmänintresse. De “kreativa industrierna” står för 7% av Storbritanniens BNP och deras intresse är därför ett nationellt intresse.

Jag tänkte bara i korthet ta upp denna procentsats, som återfinns i rapporten Economy of Culture in Europe där den mer exakt anges som 6,8% och vilar på en definition av ”kreativa industrier” som beskrivs enligt följande:

The British Department for Culture, Media and Sport (DCMS) defines creative industries as those industries which have their origin in individual creativity. This includes advertising, architecture, the art and antiques market, crafts, design, designer fashion, film and video, interactive leisure software, music, the performing arts, publishing, software and computer games, television and radio.

Procentsatsen är i sin tur hämtad från The Creative Industries Mapping Document 2001. Se sida 3 i tredje delen (pdf) för en sammanställning. Ganska exakt en tredjedel av de kreativa industriernas värde anges komma från ”Software and Computer Services” som därmed utgör den enskilt största posten. Nästan tre fjärdedelar av detta värde verkar dock komma från olika typer av tjänster som till synes inte vilar på något upphovsrättsskydd. Den som är intresserad får gärna gräva vidare.

Att det inte är helt självklart hur man ska göra avgränsningar av den här typen har för övrigt Rasmus Fleischer visat väl i sin text Musikundret (pdf).

2 Responses to “De ”kreativa industrierna””

  1. stroll Says:

    Intressant. Sparkar man sönder en bit av en argumentation som lögn, så faller hela argumentet öven om det i grunden är intressant. Kanske inte den mest ärliga argumentationstekniken men i alla fall.
    Men man bör även komma ihåg att en väldigt stor del av mjukvaru- och IT-industrin handlar om saker som inte någonsin kan kopieras. Vi pratar olika typer av support, produkter som är specailanpassade för ett företag, IT-drift, etc. Skulle tro att saker som kan kopieras är en väldigt liten del av den posten.


  2. […] Just de industrierna som låg bakom lagen. Biltekniken skulle göra de industrierna obsoleta, eller åtminstone betydligt mindre intressanta, och det kunde ju inte tillåtas. Därför gick de till parlamentet och visade hur betydelsefulla de var, och hävdade att särintresset var ett allmänintresse. Precis exakt som upphovsrättslobbyn gör nu. […]


Kommentarer inaktiverade.