Hur man kan öppna upp Acta

januari 28, 2010

Jag är personligen förtjust i pledge-modellen för finansiering av musikinspelningar – en musikartist säger att si och så här mycket behöver jag för min professionella skivproduktion och så kan fans komma med utfästelser om hur mycket de är villiga att bidra med. I gengäld kan artisten ge rabatt på konsertbiljetter och kanske något extra fint erbjudande till den som kommer med den sista utfästelsen som gör att projektet når upp till det budgeterade beloppet och blir helfinansierat. Musiken kan sedan släppas fritt. Inbitna fans kan alltså indirekt hjälpa till att sprida artistens musik till nya grupper lyssnare.

Det slog mig att vi nog behöver en liknande form av kollektivt handlande för att få till stånd en öppning av Acta-förhandlingarna. Problemet idag är att ett enskilt mindre land inte kan tvinga fram denna eftersökta transparens och då överväger istället fördelarna med att stanna kvar i förhandlingarna eftersom det då ändå är möjligt att försöka påverka. Detta gör att politiker kan undandra sig sitt ansvar eftersom det inte går att se skillnad på de som uppriktigt strävar efter öppenhet och de som bara säger sig göra det – väl medvetna om att de inte kommer att behöva sätta någon kraft bakom de orden.

Lösning vore att länder deklarerar att de:

  1. kräver att förhandlingarna öppnas upp
  2. kommer att lämna förhandlingarna och inte skriva under avtalet om tillräckligt många andra länder (ett i förväg specificerat antal/urval länder) också ställer samma krav och de inte infrias.

Om detta gjordes skulle det inte bara vara tomma ord från våra ledande politiker. Ett krav på transparens skulle då backas upp med ett reellt hot om att ett flertal viktiga länder skulle överge avtalet. Det skulle göra det det möjligt att utkräva politiskt ansvar.

Andra bloggare om Acta: Karl Sigfrid, Farmor Gun, Michael Geist