Skyddstullar mot historien

januari 7, 2010

Piratpartiets representant i EU-parlamentet Christian Engström beskrev i november hur frågan om herrelösa verk diskuterats och att han föredrar ett uttryckligt undantag i lagen som gör att en upphovsman kan göra anspråk på sitt verk som tidigare framstått som herrelöst men att verket ska kunna användas fritt under den tid som upphovsmannen/rättighetsinnehavaren ej har givit sig tillkänna (retroaktiva anspråk på ersättning för tidigare användning utesluts). Detta gjorde till synes GESAC, en paraplyorganisation för insamlingssällskap som t ex. svenska Stim, nervöst. Deras generaldirektör skrev ett mejl till Engström som jag tycker innehåller en mycket intressant passage:

”What possible justification can there be for allowing a work to be used free of charge on the pretext that its author has not yet been identified? Not to mention that making such a distinction would be apt to undermine the market by encouraging users to use only orphan or purportedly orphan works in order to avoid paying remuneration”.

Vad hon alltså säger är att dagens tonsättares musik inte uppskattas tillräckligt mycket mer av dagens musiklyssnare än dessa historiska herrelösa verk för att ett undergrävande av hela musikmarknaden ska kunna undvikas. Det är ett fullständigt underbetyg till dagens musiker som, måste man säga, kommer från ett något oväntat håll.

Hon säger alltså att dagens musiker inte kan konkurrera med gårdagens och det är svårt att förstå henne på annat sätt än att hon menar att lösningen är att priset på dessa herrelösa verk artificiellt hålls uppe genom att insamlingssällskapen ges rätt att administrera licensiering för dem. Detta trots att de inte representerar upphovsmännen. Hon ber alltså politikerna om samma sak som företag gjort i alla tider – ökat skydd och protektionism. Men i det här fallet är det inte skyddstullar på varor som kommer från andra länder, utan skyddstullar på verk som skapats tidigare i historien (där upphovsmannen inte står att finna).

För att återgå till Sverige så skrev Stim härom dagen på Newsmill att det är regeringens uppgift att sätta press på internetleverantörerna att erbjuda fildelningsabonnemang i samarbete med Stim, men som jag beskrivit i ett tidigare inlägg kan de göra det helt på egen hand om de bara vill och skälen till att de inte gör det kan hänga samman med sådant som de inte gärna talar högt om. Också Karl Sigfrid ger sitt svar. Det är intressant att läsa vad Stims VD skriver om föräldralösa verk:

”Moderaternas förslag om de så kallade föräldralösa verken löser heller inget akut problem. Verk som man inte vet vem som har rättigheterna till har alltid funnits.”

Lösningen som Stim föreslår på problemet är att man gör sitt bästa för att hitta upphovsrättsmännen. Goddag yxskaft!

Sammanfattningsvis måste jag säga att även om ett undantag i lagen för föräldralösa verk är ett bra första steg mot en mer samhällsnyttoorienterad upphovsrättslagstiftning är fortfarande grundproblemet längden på skyddstiderna – de är på tok för långa. För den som inte redan sett den måste jag slutligen rekommendera Lawrence Lessigs föreläsning om föräldralösa verk (och bokförlagsdealen med Google).

2 Responses to “Skyddstullar mot historien”

 1. Peter Says:

  Om tex STIM samlar in pengar för låtar av okända upphovsmän kan de ju få betalt när de identifieras.

  Det kan ju inte vara en enskild aktör som sköter det och någon myndighet på området finns inte. STim är så att säga det minst dåliga alterantivet.

  Det bästa är om man får reda på vad det är för verk och vem som har gjort det, att namnges som upphovsman och få den ”cred” som hör till en är viktigt.

 2. Tor M Says:

  ”Om tex STIM samlar in pengar för låtar av okända upphovsmän kan de ju få betalt när de identifieras.”

  Och om de inte identifieras inom rimlig tid, ska man då ha en hel administrativ apparat för att återbetala licensavgifterna? I USA var man ju förr i tiden tvungen att registrera sin copyright. Är det inte rimligt att idag åtminstone ställa krav på att det ska vara möjligt att med en rimlig ansträngning få tag på upphovsrättsinnehavaren?


Kommentarer inaktiverade.