Upphovsrättsmaximalister bör stödja monopol

januari 3, 2010

Det finns bland många av dem som stödjer en väldigt långtgående upphovsrätt en tanke om att det är upphovsmannens (eller rättighetsinnehavarens) rättighet att skörda de fullständiga frukterna av arbetet som lagts ned på ett verk. Denna tanke är måhända naturlig om man ser alla delar av upphovsrätten som naturliga rättigheter. Om man däremot ser den ekonomiska upphovsrätten som samhällets betalningsmedel för att stimulera kulturen, då räcker det å andra sidan om ersättningen är tillräckligt hög för att den efterfrågade effekten ska uppnås. Allting utöver det vore att betala ett överpris. Jämför med hur du troligen inte ber att få betala mer än det satta priset för en vara när du står i kassan, även om du tycker att den är ett fynd och vore värd mer.

Jag kommer säkerligen ha anledning att återkomma till de här två perspektiven på upphovsrätt senare, men jag skulle vilja ta upp ett perspektiv som nämns i förbigående i en intressant artikel av Mark Lemley och William Neukom med titeln Property, Intellectual Property, and Free Riding (pdf). Om en upphovsman ska ges möjlighet att åtnjuta de fulla frukterna av sitt arbete, bör då inte detsamma gälla dem som säljer fysiska varor? Ett sätt att realisera detta vore att göra sig av med konkurrenslagstiftningen och tillåta företag att fritt bilda karteller. Ett företag som har monopol/oligopol på en produkt eller ingår i en kartell kan sätta priset så att det närmare svarar mot det värde som köpare i genomsnitt tillmäter produkten. Köparen kommer fortfarande att ha någon nytta av köpet även om priset är högt (annars skulle han/hon ju avstått), men kommer att få betala för en större del av nyttan. Säljaren kommer med andra ord att bli mer fullständigt kompenserad för den nytta han ger köparen.

Den som stödjer att upphovsmän ska ges rätten att fullständigt kompenseras för nyttan av sina verk bör alltså, i konsekvensens namn, förorda ett avskaffande av våra konkurrenslagar så att de som säljer fysiska produkter ges samma rätt. Märk väl att detta inte är någon paradox – det finns många libertarianer (även om de kanske inte är så många i just Sverige) som vill avskaffa konkurrenslagarna eller begränsa dem betydligt. Men kanske är detta någonting att begrunda för alla dem som vill ha kvar dessa lagar och ser marknaden, inte bara som något som uppstår ur människors fria handlande, utan även någonting som kan stå samhället till tjänst (den grundsyn som verkar ligga bakom konkurrenslagstiftningen).

För övrigt noterar jag att Dick Erixon ställer sig frågan: ”Om en kompositör inte kan äga sitt verk, varför ska en villaägare äga sitt hus?”
Den är något försåtligt ställd eftersom diskussionen om upphovsrätten, lika litet som t ex. den om våra skatter, kan reduceras till för/emot. Till Dick skulle jag vilja ställa motfrågan: Om en familj kan äga ett hus i flera generationer, varför ska inte en kompositörs släktingar (t ex. Mozarts) kunna göra detsamma med ett musikverk? Är upphovsrättens och patenträttens tidsbegränsningar en form av statlig konfiskering av egendom? Nej, läs gärna den engelska artikeln här ovan som på ett förtjänstfullt och väldigt nyanserat sätt tar upp syftet med upphovsrätten och även de retoriska problem som finns med äganderättsjämförelser.

Edit: jag hittade en litet längre version av Lemleys artikel som dessutom är formaterad så att den är litet mer lättläst.

3 Responses to “Upphovsrättsmaximalister bör stödja monopol”

 1. P Says:

  Dick Erixon är ju inte direkt bevandrad i logik, vilket framgår rätt tydligt om man ögnar igenom några av hans bloggposter.

  Kul att du startat en blogg! Jag har läst dina kommentarer hos andra med stort intresse, och kommer att följa dig här.

 2. Tor M Says:

  Ja, det är väl inte för inte som Erixon inte har någon kommentarsfunktion… 😉

  Tack för intresset förresten och kul att du hittat hit.


 3. […] Och om den enskilda nu ska ha full rätt till de värden som de skapar, stödjer då APB ett avskaffande av våra konkurrenslagar? De både feltolkar vad Karl Sigfrid säger och drar märkliga slutsatser utifrån denna […]


Kommentarer inaktiverade.